Spoločnosť Spediteq s.r.o. je vlastníkom 5 skleníkov, ktoré sa nachádzajú v areáli Zelokvetu na Bratislavskej ulici v Nitre, od roku 2019 sa zaoberáme i floristickými a záhradnickými službami, pričom sme vytvorili pracovné pozície florista a špecialista v oblasti záhradníctva. Ak máte záujem o pracovné pozície v danom segmente neváhajte nás kontaktovat na tel. čísle 0901 911 875 alebo kariera@spediteq.sk