Spoločnosť Spediteq s.r.o. zabezpečuje komplexné služby v medzinárodnej
(v rámci celej Európy) a vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave. Zabezpečíme Vám:

  • Vnútroštátnu i medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu od 80 kg do 24 ton

  • Dokládka tovaru od 1 europalety/1 ložného metra

  • Zberná služba

  • Preprava ADR tovaru

  • Preprava chladiarenskými vozidlami

  • Vypracovanie cenovej ponuky